Category Archives: Dịch Vụ Kiểm Toán

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO KIỂM TOÁN?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 110 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành đề cập tới việc nộp báo cáo kiểm toán như sau:  “Điều 110. Nơi nhận Báo cáo tài chính  …  4. Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy […]

DOANH NGHIỆP NÀO BẮT BUỘC PHẢI NỘP BÁO CÁO KIỂM TOÁN KHI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định như sau:  “Điều 37. Đơn vị được kiểm toán  1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước […]

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Tài chính được xem như điều kiện tiên quyết đầu tiên cho việc tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Để có được các chiến lược kinh doanh phù hợp thì bản thân lãnh đạo đơn vị phải có hiểu biết chính xác về các tiềm năng tài tài chính doanh nghiệp mình, và phân tích […]

TÌM HIỂU ĐIỀU KIỆN THI KIỂM TOÁN VIÊN 

Để trở thành kế toán viên – kiểm toán viên chuyên nghiệp, một trong những chứng chỉ bạn cần có đó là chứng chỉ CPA. Và để có được chứng chỉ này, bạn cần phải đạt đủ các  ĐIỀU KIỆN THI CPA. Ngoài việc phải học tập, tìm hiểu và tiến hành thi chứng chỉ, […]

SỰ QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1. Kế toán là gì?  Kế toán là công việc ghi chép, xử lý, thu thập và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cơ sở kinh doanh tư nhân,.. Đây là bộ phận không thể thiếu, được mệnh danh là […]