HỆ SỐ K – KIỂM TRA XUẤT HÓA ĐƠN VƯỢT NGƯỠNG AN TOÀN

Trong thời gian gần đây, có khá nhiều doanh nghiệp được Cơ quan Thuế gửi mail thông báo về việc giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn (Hệ số K), gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu làm sao để biết giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất hóa đơn của doanh nghiệp có đang vượt ngưỡng và bao nhiêu là vượt ngưỡng, cũng như rủi ro và hướng giải trình vấn đề như thế nào.

1. Hệ số K – kiểm tra xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn:

Theo Công văn 2392/TCT-QLRR do Tổng Cục thuế ban hành ngày 14/06/2023 về việc kiểm tra hóa đơn điện tử, trong đó có vấn đề về việc doanh nghiệp xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn.

Theo công văn, hệ số K là một tham số hay một ngưỡng giới hạn để kiểm tra việc xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn dựa trên công thức sau:

K= Tổng giá trị hàng hóa bán ra trên hóa đơn / (Tổng giá trị hàng tồn kho + Tổng giá trị hàng hóa mua vào)

Theo công thức trên, khi doanh nghiệp vượt ngưỡng hệ số K thì hệ thống thuế sẽ phát đi cảnh báo hóa đơn và đưa vào danh sách quản lý.

2. Hệ số K bao nhiêu thì doanh nghiệp phải giải trình:

Hệ số K quy định hiện tại là 2:

– Khi hệ số K quy định > hệ số K thực tế tại đơn vị thì được xem là an toàn vì lượng hàng bán ra nhỏ hơn giá trị hàng tồn kho và mua vào.

– Khi hệ số K quy định < hệ số K thực tế tại đơn vị được xem là có rủi ro sai phạm về xuất hóa đơn khống.

Vì vậy, hệ số K thực tế tại đơn vị càng cao thì rủi ro sai phạm về việc xuất hóa đơn khống càng cao và phải giải trình với cơ quan thuế.

3. Hậu quả khi vi phạm xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

a. Đối với trường hợp xử phạt vi phạm hành chính:

Dựa theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

– Theo quy định tại Điều 24 Nghị định này, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt lên đến 8 triệu đồng.

– Theo quy định tại Điều 22 Nghị định này, hành vi mua bán hóa đơn bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng.

– Đối với hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp phát hóa đơn chứng từ bị phạt tiền từ 20 – 50 triệu đồng.

b. Đối với trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự:

Dựa theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bởi điểm K Khoản 2 Điều 2 Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017) quy định về mức phạt đối với tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước, cơ quan chức năng như sau:

– Người có hành vi vi phạm bị phạt tiền lên đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 5 năm.

– Pháp nhân thương mại phạm tội có thể bị phạt lên đến 1 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định lên đến 3 năm hoặc cấm huy động vốn lên đến 3 năm.

Bên cạnh đó, theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trong trường hợp doanh nghiệp có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ cho việc bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạn tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế thì sẽ bị NGƯNG SỬ DỤNG hóa đơn điện tử theo quy định.

Doanh nghiệp thuộc diện cảnh cáo sử dụng HĐĐT thông qua hệ số K giải trình như thế nào?

Doanh nghiệp thuộc diện cảnh cáo sử dụng HĐĐT thông qua hệ số K giải trình như thế nào? (Internet)

4. Mẫu công văn giải trình trường hợp doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử thông qua hệ số K:

Hiện nay, vẫn chưa có quy định cụ thể của pháp luật về Mẫu Công văn giải trình trong trường hợp doanh nghiệp thuộc danh sách cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử thông qua hệ số K. Quý Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu công văn với các nội dung như sau:


CÔNG TY …  

Số: …/CV-GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra vượt mức cảnh báo)

Kính gửi:

Tên doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện theo pháp luật:

Điện thoại:

Ngành nghề kinh doanh chính:

Nội dung giải trình:

Vào ngày …/…/…, công ty chúng tôi có nhận được Giấy mời số: … từ …. về việc công ty đang xuất hóa đơn điện tử có giá trị hàng hóa dịch vụ vượt mức cảnh báo tính đến ngày …/…/…..

Công ty chúng tôi tiếp nhận thông tin theo như trên hệ thống thuế đã ghi nhận. Sau khi công ty thực hiện việc tự rà soát về các hóa đơn của công ty từ ngày …/…/… đến hết ngày …/…/…, từ phía công ty, chúng tôi xin giải trình về vấn đề này như sau:

Đặc điểm hoạt động kinh doanh: công ty chúng tôi là công ty …

Chi phí sản xuất kinh doanh của chúng tôi bao gồm … có nguồn mua vào chủ yếu từ các cá nhân không kinh doanh nên không có hóa đơn đầu vào. Do đó, công ty chúng tôi đã lập kèm bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo Mẫu số 01/TNDN theo quy định kèm hợp đồng mua bán.

Chúng tôi cam kết những vấn đề nêu trên là sự thật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *