HƯỚNG DẪN NHẬN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 

1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

(1) Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sau: 

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; 

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; 

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. 

(2) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: 

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; 

– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 

(3) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013; 

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013; 

(4) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013; 

(5) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: 

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; 

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; 

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; 

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; 

– Chết. 

2. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 được quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 như sau: 

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp; 

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa: 

+ Không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (Không quá 7.450.000 đồng) hoặc; 

+ Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

(Không quá 23.400.000 đồng đối với vùng I; không quá 20.800.000 đồng đối với vùng II; không quá 18.200.000 đồng đối với vùng III; không quá 16.250.000 đồng đối với vùng IV). 

3. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 

* Từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022: 

– Người sử dụng lao động đóng 0%. 

– Người lao động đóng 1%. 

Lưu ý: Đối tượng được giảm 1% mức đóng BHTN (từ 01/10/2021 – 30/9/2022) là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021. 

* Từ ngày 1/10/2022: 

– Người sử dụng lao động đóng 1%. 

– Người lao động đóng 1%. 

4. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp 

5. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 

6. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 

7. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 

8. Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 

9. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 

10. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *