HƯỚNG DẪN NHẬN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 

Hiện nay rất nhiều bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu một chút về trợ cấp thất nghiệp nhé. 

Gồm có các ý chính dưới đây:

1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

(1) Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sau: 

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; 

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; 

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. 

(2) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: 

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; 

– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 

(3) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013; 

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013; 

(4) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013; 

(5) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: 

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; 

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; 

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; 

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; 

– Chết. 

2. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 được quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 như sau: 

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp; 

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa: 

+ Không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (Không quá 7.450.000 đồng) hoặc; 

+ Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

(Không quá 23.400.000 đồng đối với vùng I; không quá 20.800.000 đồng đối với vùng II; không quá 18.200.000 đồng đối với vùng III; không quá 16.250.000 đồng đối với vùng IV). 

Ví dụ: Mức đóng BHXH trung bình 6 tháng trước khi thất nghiệp của ông Nam là 20.000.000 đồng/ tháng. Vậy ông Nam sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? 

= 20.000.000 x 60% = 12.000.000 đồng/ tháng 

3. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 

* Từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022: 

– Người sử dụng lao động đóng 0%. 

– Người lao động đóng 1%. 

Lưu ý: Đối tượng được giảm 1% mức đóng BHTN (từ 01/10/2021 – 30/9/2022) là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021. 

* Từ ngày 1/10/2022: 

– Người sử dụng lao động đóng 1%. 

– Người lao động đóng 1%. 

4. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp 

tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau: 

– Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. 

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

– Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. 

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.5. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 

5. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: 

– Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp; 

– Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. 

6. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 18, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

7. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; 

+ Quyết định thôi việc; 

+ Quyết định sa thải; 

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; 

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; 

– Sổ Bảo hiểm xã hội. 

8. Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Căn cứ Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định như sau: 

– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu trên cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. 

9. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau: 

Trường hợp 1: Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; 

Trường hợp 2: Có việc làm 

Trường hợp 3: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an 

Trường hợp 4: Hưởng lương hưu hằng tháng 

Trường hợp 5: Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng 

Trường hợp 6: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định 

Trường hợp 7: Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

Trường hợp 8: Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên 

Trường hợp 9: Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp 

Trường hợp 10: Chết 

Trường hợp 11: Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 

Trường hợp 12: Bị tòa án tuyên bố mất tích 

Trường hợp 13: Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *