MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ NỘP VÀ CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Về hình thức xử phạt, theo Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính như sau: 

“Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định; 

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định; 

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính; 

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định; 

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính; 

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật; 

b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán. 

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.” 

Như vậy, nếu nộp chậm Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo kiểm toán dưới 3 tháng sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Nếu chậm nộp từ 3 tháng trở lên sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *