SỰ QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1. Kế toán là gì? 

Kế toán là công việc ghi chép, xử lý, thu thập và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cơ sở kinh doanh tư nhân,.. Đây là bộ phận không thể thiếu, được mệnh danh là cánh tay đắc lực trong hoạt động tài chính. Kế toán cũng là một bộ phận đóng vai trò quan trọng xem xét dòng tiền và quản lý kinh tế của đơn vị đó? 

Kế toán chia làm 2 loại: 

  • Kế toán công là kế toán phục vụ các tổ chức đoàn thể xã hội, tổ chức nhà nước,… 
  • Kế toán doanh nghiệp (DN) là kế toán thực hiện ở các doanh nghiệp. 

2. Kiểm toán là gì? 

Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá, xác thực các bằng chứng liên quan đến thông tin tài chính của doanh nghiệp, tổ chức nhằm xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin đó đối với các chuẩn mực đã được thiết lập. 

Các loại kiểm toán: 

  • Kiểm toán nhà nước 
  • Kiểm toán độc lập 
  • Kiểm toán nội bộ 

3. Phân biệt sự khác nhau giữa kế toán doanh nghiệp và kiểm toán độc lập? 

Nội dung Kế toán doanh nghiệp Kiểm toán độc lập 
Công việc Thu thập, xử lý, ghi chép lại các giao dịch tài chính của doanh  nghiệp, các khoản thu chi của DN sau đó phân tích và giải thích biến động. Kiểm tra lại sổ sách kế toán xem có chinh xác và đúng pháp luật, các chuẩn mực kế toán hay không dựa vào các tài liệu, bằng chứng liên quan. 
Thời điểm thực hiện Tại ngày phát sinh.Khi công việc kế toán hoàn thành và kết thúc. 
Phạm vi Chuẩn bị các bản báo cáo về lợi nhuận, bảng cân đối các tài khoản và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý, cơ quan thuế hoặc yêu cầu của kiểm toán. Kiểm tra sổ sách kế toán, xem xét tính khách quan của họ xem có tuân thủ các quy định của pháp luật hay không. 
Chịu trách nhiệm Chủ doanh nghiệp, người quản lý, các cơ quan nhà nước. Cổ đông, thành viên góp vốn, các bên khác có liên quan. 
Báo cáo Dòng tiền thực hiện, dòng tiền kế hoạch, lãi lỗ theo từng dự án, … Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán dự án, Kiểm toán xây dựng,… (tùy vào hợp đồng quy định loại dịch vụ nào).
Thực hiện báo cáo Định kỳ theo tháng, quý, năm,…hoặc theo yêu cầu của nhà quản lý. Chỉ trình bày khi hoàn thành công việc. 
Thời gian thực hiện công việc Có thời gian để thực hiện, chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật. Thực hiện trong thời gian ngắn nên đòi hỏi những người làm kiểm toán phải làm nhiều giờ hơn để hoàn thiện hồ sơ. 

4. Sự quan trọng giữa kế toán và kiểm toán trong doanh nghiệp? 

Chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau: 

  • Kế toán là người ghi chép và hạch toán toàn bộ giao dịch phát sinh trong doanh nghiệp. 
  • Kiểm toán là người kiểm tra lại việc ghi chép và hạch toán của kế toán có đúng quy định pháp luật hay không. 

Vậy nên sự quan trọng của kế toán và kiểm toán là hai công việc rất quan trọng trong doanh nghiệp và không thể thay thế được trong các doanh nghiệp.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *