ĐIỀU KIỆN ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022 

Căn cứ theo điểm d.2 Khoản 6 Điều 8 Nghị Định 126/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:  

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. 

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới. 

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

I. Điều kiện để được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Như vây, điều kiện ủy quyển quyết toán thuế TNCN như sau:  

  1. Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và tại thời điểm quyết toán thuế TNCN vẫn đang còn làm việc tại doanh nghiệp đó (kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm) 

Ví dụ: Trong năm 2022, nhân viên A chỉ ký hợp 1 hợp đồng lao động > 3 tháng tại Công ty ABC bắt đầu từ 06/2022. Đến thời điểm quyết toám thuế TNCN năm 2022 (hạn nộp tờ khai quyết toán 31/03/2023) nhân viên A vẫn còn đang làm việc tại đơn vị. Như vây, trường hợp này được ủy quyền quyết toán thuế tại công ty ABC (đối với phần thu nhập do công ty ABC chi trả từ tháng 06/2022). 

  1. Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thời điểm quyết toán thuế TNCN vẫn đàng làm việc tại doanh nghiệp đó – Đồng thời, có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này  

Ví dụ: Trong năm 2022, nhân viên A ký hợp đồng lao động > 3 tháng tại công ty X bắt đầu từ tháng 03/2022 và ký 1 hợp đồng khoán việc với công ty Y mức lương 3tr (Khoản này công ty Y đã khấu trừ 10). Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN năm 2022 (hạn nộp tờ khai quyết toán ngày 31/03/2023) nhân viên A vẫn còn đang làm việc tại công ty X và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai tại công ty Y. Như vậy, trường hợp này được ủy quyền quyết toán thuế tại công ty X đối với phần thu nhập do công ty X chi trả từ tháng 03/2022 

  1. Cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do:  
  • Tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  
  • Hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống  
  • Thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế do tổ chức mới.  

II. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân  

Kể từ năm 2022, nếu thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì người nộp thế làm Giấy ủy quyền theo Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN bên Phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN thì cần tích vào ô “Cá nhân ủy quyền quyết toán thay”  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *