Category Archives: Luật Quản Lý Thuế

ĐIỀU KIỆN ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022 

Căn cứ theo điểm d.2 Khoản 6 Điều 8 Nghị Định 126/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:   – Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế […]

NGHỊ ĐỊNH 15/2021/ND-CP GIẢM THUẾ GTGT MIỄN THUẾ TNDN

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một […]

CV 1873/2022/TCT VỀ GIAN LẬN RỦI RO LIÊN QUAN HÓA ĐƠN

MỘT SỐ CHỈ ĐẠO TỪ TỔNG CỤC THUẾ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ, HÓA ĐƠN, RỦI RO GIAN LẬN HOÀN THUẾ GTGT Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã có các chỉ đạo về tăng cường quản lý thuế, quản lý về hóa đơn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với […]

CÔNG VĂN 2594 VỀ ĐỐI TƯỢNG GIẢM THUẾ TNDN 30% THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021

Vừa qua Tổng cục thuế vừa có Công văn số 2594/TCT-CS ngày 21 tháng 7 năm 2022 trả lời Cục thuế Hồ Chí Minh về việc giảm thuế TNDN 2021 theo nghị quyết 406/NQ của Quốc Hội và Nghị định 92/2021/NĐ-CP, ý kiến của Tổng cục thuế như sau – Các Doanh nghiệp có hoạt […]

CHI PHÍ KHẤU HAO CHO CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT THUÊ

Doanh nghiệp có công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất thuê, nhưng thời hạn thuê ngắn hơn thời gian được trích khấu hao theo quy định tại Phụ lục 1 thông tư 45/2013/TT-BTC  Theo tình huống này, nếu doanh nghiệp áp dụng đúng thời gian khấu hao được quy […]

CÁC ĐIỂM LƯU Ý KHI TÍNH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI LÃI LỖ DO ĐÁNH GIÁ LẠI CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CÁC KHOẢN MỤC TIỀN TỆ CÓ GỐC NGOẠI TỆ TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BCTC 

1. Nguyên tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ  Tại khoản 1.6, Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Nguyên tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. […]

MỨC PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT, TNDN, TNCN THEO NGHỊ ĐỊNH 125/2020/NĐ-CP

Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2020 quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn có một số quy định như sau:  1/ Đối tượng nào thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?  “Điều 3: Đối tượng bị xử phạt vi phạm […]

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI VÀ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP XUẤT KHẨU?

Theo Công văn 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu có hiệu lực ngày 03/06/2022 như sau:  Theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan và quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại […]

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ  

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện thủ tục quyết toán thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng, hướng tới cải cách. Hiện nay, các cục thuế đã cho phép người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử. Vì vậy, để nộp hồ […]

CÁCH ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 

Theo quy định của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, tất cả các doanh nghiệp đều bắt buộc thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử. Vì thế, trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử trên trang thuế điện tử, hỗ […]