Category Archives: Luật Quản Lý Thuế

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT(“TTĐB”)

1. Định nghĩa thuế TTĐB  Thuế TTĐB là loại thuế áp dụng đối với việc sản xuất hoặc nhập khẩu một số loại hàng hóa hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định. Hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) chịu thuế TTĐB ở cả khâu nhập khẩu và khâu bán ra.  2. […]

LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ? ĐỐI TƯỢNG CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ? QUY ĐỊNH VÀ MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

I.Lệ phí trước bà là gì?  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí 2015 quy định về lệ phí như sau:  Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý […]

CÔNG TÁC RÀ SOÁT SỔ KẾ TOÁN 

1. Tại sao phải rà soát sổ kế toán  Theo luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày ngày 20 tháng 11 năm 2015 và luật quản lý thuế 2019 thì công tác kiểm tra quyết toán thuế là điều bắt buộc tại các đơn vị kế toán. Và như một lẽ bình thường hiện nay thì […]