CÁCH TRA CỨU QUÁ TRÌNH THAM GIA BẢO HIỂM BẰNG ỨNG DỤNG BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ ( VSSID)

Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, giúp người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy.  


TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VSSID: 

1. Đối với hệ điều hành Android 

Bước 1. Vào kho ứng dụng Google Play/CH Play, gõ vào ô tìm kiếm từ khóa “VssID” và chọn Tìm kiếm. 

Bước 2. Chọn ứng dụng VssID, như hình sau: 

Bước 3. chọn “Cài đặt/Install” để thực hiện cài đặt ứng dụng. 

2. Đối với hệ điều hành IOS 

Bước 1. Vào kho ứng dụng AppStore, gõ vào ô tìm kiếm từ khóa “VssID” và chọn Tìm kiếm. 

Bước 2. Chọn ứng dụng VssID như hình sau: 

Bước 3. chọn “Nhận” để thực hiện cài đặt ứng dụng. 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG VSSID: 

1. Trường hợp đã có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH 

1.1. Đăng nhập ứng dụng 

Nhập tài khoản (mã số BHXH) và mật khẩu vào các ô tương ứng để đăng nhập ứng dụng. 

1.2. Đổi mật khẩu 

Người sử dụng nên thực hiện đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên nhằm bảo vệ thông tin cá nhân. 

Bước 1. Chọn https://cdn.thuvienphapluat.vn/tintuc/uploads/image/2020/11/28/nut-chon.png

Bước 2. Chọn Đổi Mật Khẩu. 

Bước 3. Nhập Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Nhập lại lại mật khẩu mới.

Bước 4. Chọn Hoàn tất. Hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại mà người sử dụng đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH mã OTP để xác thực việc đổi mật khẩu. 

2. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH 

Người sử dụng chưa có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH chỉ có thể sử dụng một số tiện ích. 

Để có thể sử dụng tất cả các chức năng của ứng dụng VssID, người sử dụng cần đăng ký giao dịch điện tử các nhân với cơ quan BHXH, cụ thể như sau: 

Bước 1. Chọn Đăng ký ngay trên ứng dụng VssID ( Điền các thông tin cá nhân --> Gửi tờ khai -> Bên BHXH sẽ gửi mã đăng nhập trong vòng 24h). 

Hoặc truy cập địa chỉ: 

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và Trên màn hình trang chủ, chọn “Đăng ký” để hiển thị màn hình đăng ký. 

Bước 2. Chọn đối tượng đăng ký là “Cá nhân” và chọn “Tiếp” để chuyển sang bước kê khai các thông tin đăng ký. 

Bước 3. Thực hiện kê khai thông tin đăng ký giao dịch với cơ quan BHXH bằng phương thức điện tử theo mẫu số 01 (ban hành kèm theo Văn bản 5236/VBHN-BLĐTBXH): 

Bước 4. Chọn nút “Ghi nhận”, sẽ hiển thị thông tin đã đăng ký theo mẫu 01. 

Bước 5. Thực hiện in, ký, ghi rõ họ tên và nộp tờ khai. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *