CÁCH TRA CỨU VÀ TẢI HÓA ĐƠN TRÊN TRANG HOADONDIENTU.GDT.GOV.VN 

Từ ngày 01/07/2022, theo quy định Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử. 

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

Dù doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh của bạn có sử dụng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã của cơ quan thuế thì vẫn phải chuyển dữ liệu đến Cơ quan thuế theo quy định. 

Vậy làm sao doanh nghiệp có thể kiểm  tra được hóa đơn điện tử Doanh nghiệp mình phát hành cũng như hóa  đơn mua vào của Doanh nghiệp mình nhận được đã chuyển đến cơ quan thuế đầy đủ hay chưa? 

Doanh nghiệp có thể tra cứu và tải hóa đơn điện tử phát hành theo Thông tư 78/2021/TT-BTC như sau: 
 
Bước 1: Đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử và nhận tài khoản đăng nhập 

Sau khi đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo nghị định 123/2020/NĐ-CP gửi đến cơ quan thuế thông qua đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử thì Cơ quan thuế sẽ có phản hồi về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký sử dụng cung cấp hóa đơn điện tử của Doanh nghiệp trong 1 ngày làm việc.  

Nếu Doanh nghiệp được chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sẽ nhận được thông tin tài khoản sử dụng  tra cứu Hóa đơn điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như mẫu: 

 Bước 2: Truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế 

Doanh nghiệp truy cập vào website: Hoadondientu.gdt.gov.vn => Chọn Đăng nhập => Nhập tài khoản ở bước 1 => Đăng nhập

Bước 3.1: Tra cứu hóa đơn điện tử bán ra 

Ấn vào mũi tên sổ xuống bên canh mục Tra cứu => Chọn Tra cứu hóa đơn 

Chọn Tra cứu hóa đơn điện tử bán ra  => Nhập các điều kiện => Tìm kiếm 

Trong đó: 
Ngày lập hóa đơn: Doanh nghiệp điền từ ngày – đến ngày tối đa 1 tháng. Các bạn có thể tra cứu theo từng tháng. 

Trạng thái hóa đơn: Có nhiều phương án lựa chọn 

Kết quả kiểm tra: Có nhiều phương án lựa chọn 

  • Doanh nghiệp chọn các điều kiện phù hợp với doanh nghiệp mình 

Bước 3.2: Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào 

Tương tự hóa đơn bán ra, chọn Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào  => Nhập các điều kiện => Tìm kiếm 

Trong đó 

Ngày lập hóa đơn: Doanh nghiệp điền từ ngày – đến ngày tối đa 1 tháng. Các bạn có thể tra cứu theo từng tháng. 

Trạng thái hóa đơn: Có nhiều phương án lựa chọn 

Kết quả kiểm tra: Đã cấp mã hóa đơn và Tổng cục thuế đã nhận không mã 

  • Doanh nghiệp chọn các điều kiện phù hợp với doanh nghiệp mình 

Bước 4: Tải hóa đơn 

Tổng cục thuế đã hỗ trợ Doanh nghiệp xem chi tiết hóa đơn và tải về. 

Trong đó: 
1. Xem hóa đơn 

2. In hóa đơn 

3. Xuất bảng kê hóa đơn trong khoảng thời gian tìm kiếm 

4. Xuất xml theo từng Hóa đơn 

One thought on “CÁCH TRA CỨU VÀ TẢI HÓA ĐƠN TRÊN TRANG HOADONDIENTU.GDT.GOV.VN 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *