CÔNG VĂN 2594 VỀ ĐỐI TƯỢNG GIẢM THUẾ TNDN 30% THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021

Vừa qua Tổng cục thuế vừa có Công văn số 2594/TCT-CS ngày 21 tháng 7 năm 2022 trả lời Cục thuế Hồ Chí Minh về việc giảm thuế TNDN 2021 theo nghị quyết 406/NQ của Quốc Hội và Nghị định 92/2021/NĐ-CP, ý kiến của Tổng cục thuế như sau

– Các Doanh nghiệp có hoạt động trong năm 2019 nhưng không có doanh thu thì không thuộc đối tượng giảm thuế TNND

– Các Doanh nghiệp hoạt động ngắn hơn 03 tháng có phát sinh doanh thu thì xác định doanh thu 2019 theo nguyên tắc gạch đầu dòng thứ nhất điểm b khoản 2 điều 1 Nghị định 92/2021: “doanh thu của kỳ tính thuế đó được xác định bằng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế nhân (x) với 12 tháng”

Tải Công văn tại đây: Công văn 2594/TCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *