Công việc của một KẾ TOÁN TRƯỞNG là gì?

Kế toán trưởng đóng vai trò rất quan trọng trong phòng kế toán. Tuy nhiên CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG đôi lúc không rõ ràng khiến cho mọi người khó nắm bắt công việc. Vì vậy chúng ta sẽ cùng tham khảo thông tin sau đây. Để hiểu hơn về VIỆC LÀM CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG.

KẾ TOÁN TRƯỞNG là gì?

Đây là một chức danh cho người có khả năng chuyên môn về KẾ TOÁN CAO. Người có năng lực điều hành, lãnh đạo một lượng lớn người làm kế toán. Có khả năng chi phối, giám sát, cũng như quyết định những công việc lớn mà kế toán viên thông thường không xử lý được. Kế toán trưởng, cũng chính là người lên kế hoạch thông báo, đề xuất và làm việc với ban lãnh đạo trực tiếp.

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán trưởng đôi lúc mọi người nhìn vào sẽ thấy khá nhàn hạ. Có thể nhàn gấp nhiều lần so với các kế toán viên khác khi phải xử lý khối số liệu lớn. Tuy nhiên thực tế, CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG khá nhiều. Vừa đảm bảo hướng dẫn cũng như chia công việc hợp lý cho từng thành viên. Đồng thời chịu trách nhiệm cho kết quả và thời gian tiến độ công việc. Có những báo cáo, chi tiết quan trọng, để trình bày đến ban lãnh đạo kịp thời.

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vì vậy khối lượng công việc cực kỳ lớn, và áp lực cũng khá nhiều.

Vì vậy mà nhiều công ty thường liên hệ dịch vụ hỗ trợ KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Kiểm Toán 3M. Giúp cố vấn, hỗ trợ, cũng như tìm kiếm những kế toán chất lượng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *