QUY ĐỊNH VỀ XUẤT HÓA ĐƠN, KÊ KHAI THUẾ HÀNG BIẾU TẶNG

Hiện nay, nhiều Quý doanh nghiệp có phát sinh mua hàng hóa để biếu tặng cho các đối tác, khách hàng và nhân viên công ty. Vậy với trường hợp như vậy, hàng biếu tặng có cần phải xuất hóa đơn hay không? Và việc xuất hóa đơn và kê khai thuế hàng biếu tặng này được quy định như thế nào? Trong bài viết này sẽ đề cập đến một số vấn đề liên quan đến các câu hỏi trên nhằm tránh rủi ro về việc xuất hóa đơn, kê khai thuế…

1. Hàng hóa biếu tặng có phải xuất hóa đơn hay không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

Khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Như vậy, đối với hàng hóa để biếu tặng (khách hàng, nhân viên…) đều PHẢI xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng.

2. Nội dung ghi trên hóa đơn hàng biếu tặng

Nội dung của hóa đơn hàng biếu tặng phải được ghi đầy đủ theo Điều 10 Nghị Định 123/2020/NĐ-CP. Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải tuân thủ theo định dạng dữ liệu quy định tại Điều 12 Nghị định này. Các nội dung trên hóa đơn gồm:

 • Tên hóa đơn: là tên của từng loại hóa đơn, được quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn: tuân theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
 • Số hóa đơn.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu có).
 • Thông tin hàng hóa: tên hàng hóa dịch vụ (ghi thêm dòng:” Hàng tặng không thu tiền”), đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền chưa có thuế Giá trị gia tăng, thuế suất, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
 • Chữ ký số của người bán.
 • Thời điểm lập hóa đơn được thực hiện theo định dạng ngày, tháng năm của năm dương lịch.
 • Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử.
 • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).
 • Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.
 • Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.
 • Nội dung khác trên hóa đơn như thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện nhã hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.
Quy định về xuất hóa đơn, kê khai thuế đối với hàng biếu tặng

Kê khai thuế đối với hàng biếu tặng (Nguồn: Internet)

3. Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng cho biếu tặng

Theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2012/TT-BTC, quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là sản phẩm biếu tặng như sau:

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Như vậy, căn cứ quy định trên, thì giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa biếu, tặng là giá tính thuế GTGT đối với mặt hàng cùng loại hoặc tương tự được tính tại thời điểm phát sinh hoạt động.

4. Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng hóa biếu tặng

a. Đối với bên thực hiện cho biếu tặng:

Đầu vào: theo Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

Như vậy, khi mua hàng hóa, dịch vụ về để cho biếu tặng thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu có hóa đơn GTGT đầu vào và thanh toán đúng quy định).

Đầu ra: công ty phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Trong đó, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

b. Đối với bên nhận được hàng biếu tặng:

Theo Công văn số 633/TCT-CS ngày 13/02/2025 của Tổng Cục thuế về hóa đơn, thuế GTGT đối với hàng hóa cho biếu tặng quy định như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nhận hàng hóa cho, biếu, tặng của doanh nghiệp trong nước: do không phải thanh toán tiền thuế GTGT nên doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Như vậy, doanh nghiệp khi nhận hàng hóa biếu tặng mặc dù có hóa đơn vẫn KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT:

– Nghị định 123/2020/NĐ-CP

– Thông tư 219/2012/TT-BTC

– Công văn 633/TCT-CS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *