TỔNG CỤC THUẾ GIỚI THIỆU ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VỀ HĐĐT

Ngày 28/10/2021, Tổng cục Thuế có Công văn 4144/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn chứng từ.

Theo đó, một trong những nội dung được đề cập là quy định về ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, cụ thể:

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử:

Là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử

– Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin sau:

+ Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

+ Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

+ Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng.

+ Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Xem chi tiết tại Công văn 4144/TCT-CS ban hành ngày 28/10/2021 tại đây: https://bitly.com.vn/3v9ofm

——————————————-

Dịch vụ tư vấn kế toán là dịch vụ có điều kiện và được Bộ Tài Chính chấp thuận bằng văn bản trước khi cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, Ba Miền tự hào là một trong những đơn vị được chấp thuận.

Các Doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ tư vấn kế toán, xin vui lòng liên hệ:

BAMIEN TAX – ACCOUNTING

Tel: 0933 270 386 – Mr. Khánh

Website: www.kiemtoan3m.com

Fanpage: Facebook.com/rasoatketoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *