GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU LÀ GÌ?

Hạch toán là một trong những hoạt động quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong kế toán, có rất nhiều các khoản mục với ý nghĩa khác nhau. Trong đó, các khoản giảm trừ doanh thu có ý nghĩa quan trọng. Vậy CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU LÀ GÌ?

CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU LÀ GÌ?

Doanh thu là gì?

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán. Doanh thu phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất, cung cấp dịch vụ, tài chính. Trong kế toán, doanh thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Người ta thường chia thành các loại doanh thu phổ biến như sau: doanh thu từ cung cấp dịch vụ bán hàng, doanh thu nội bộ, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu bất thường.

Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định bằng công thức: giá bán nhân với số lượng.

Các khoản giảm trừ doanh thu được ghi nhận tuỳ theo chế độ kế toán áp dụng

CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU LÀ GÌ?

Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản phát sinh làm giảm doanh thu bán hàng và doanh thu từ cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Khoản mục này được ghi nhận theo nhiều phương thức khác nhau.

Cách ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu có thể tùy theo chế độ kế toán đang được áp dụng tại doanh nghiệp. Cụ thể, khoản mục này bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU LÀ GÌ?

Khoản mục này luôn tồn tại trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

Hi vọng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu thêm CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU LÀ GÌ cũng như áp dụng chính xác khi hạch toán. Nếu như bạn đang cần được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, vui lòng liên hệ với Kiểm Toán 3M ngay hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *