HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN LÀ GÌ?

Đối với các doanh nghiệp, để hạch toán chính xác các nghiệp vụ, việc nắm thông tin cơ bản về hệ thống tài khoản kế toán và ý nghĩa của từng khoản mục rất quan trọng. Vậy HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN là gì?

Bạn biết gì về HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN?

Có thể hiểu, đây là tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng nhằm mục đích ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Kế toán viên sẽ hạch toán các nghiệp vụ bằng tài khoản kế toán tương ứng với đối tượng.

Hệ thống tài khoản này ở mỗi quốc gia được quy định bởi những nguyên tắc khác nhau. Tại Việt Nam, hệ thống này hiện đang được áp dụng cho các doanh nghiệp thông qua các chữ số.

Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

Ý nghĩa ký hiệu của tài khoản kế toán Việt Nam

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN doanh nghiệp của Việt Nam được quy định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp. Vậy ý nghĩa của các ký hiệu này là gì?

Doanh nghiệp cần dựa vào hệ thống tài khoản để hạch toán

Số đầu tiên chỉ loại tài khoản (số 1: các loại tiền, số 2: các loại tài sản, 3: các loại nợ, 4: các loại vốn, 5: các loại doanh thu, 6: các loại chi phí, 7: các loại thu nhập khác, 8: các loại chi phí khác)

Hai số đầu tiên thể hiện nhóm tài khoản.

Số thứ ba chỉ tài khoản cấp 1 của nhóm tài khoản tương ứng.

Việc hiểu được HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN là gì và ý nghĩa của các ký hiệu trong hệ thống giúp kế toán viên định khoản chính xác hơn. Nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm về kiến thức này, hãy liên hệ với Kiểm Toán 3M ngay hôm nay.

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *