MỨC CHI PHÍ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC

Bắt đầu từ ngày 20/02/2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TTBTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Nội dung chính của thông tư này nói về điều gì? Hãy cùng Kiểm Toán 3M tham khảo qua bài viết sau.

Nội dung chính của thông tư

Trong thông tư số 10/2020/TT-BTC thay thế cho, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Việc quyết toán đối với các dự án cũng như tiểu dự án các hạng mục. Sẽ được cơ quan chủ trì sẽ thẩm tra, cũng như quyết toán thực hiện phê duyệt quyết toán các chi phí.

Đồng thời trong quy định cũng có nói về nguồn thu chi phí thẩm tra. Thực hiện phê duyệt quyết toán không phải nguồn tiền lương, và các hạng mục khác, sẽ không quyết toán.

MỨC CHI PHÍ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC

Đặc biệt, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA QUYẾT TOÁN, sẽ không phải gửi chứng từ. Cũng như gửi hợp đồng và hóa đơn mua sắm tới kho bạc nhà nước.

Vì vậy bảng kê có chữ ký đóng dấu của cơ quan chủ trì thẩm tra phê duyệt quyết toán) gửi đến Kho bạc Nhà nước để thanh toán. Căn cứ đề nghị của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cho cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

Hy vọng với những thông tin được Kiểm Toán 3M chia sẻ  MỨC CHI PHÍ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC trên đây, sẽ giúp ích cho bạn đọc hiểu rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *