THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT(“TTĐB”)

1. Định nghĩa thuế TTĐB 

Thuế TTĐB là loại thuế áp dụng đối với việc sản xuất hoặc nhập khẩu một số loại hàng hóa hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định. Hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) chịu thuế TTĐB ở cả khâu nhập khẩu và khâu bán ra. 

2. Giá tính thuế TTĐB 

Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa do công ty sản xuất trong nước hoặc công ty nhập khẩu bán ra là giá bán chưa bao gồm thuế TTĐB và phí bảo vệ môi trường. Cơ quan thuế có thể thực hiện ấn định thuế nếu xem giá bán ra của công ty không phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường.  

Giá tính thuế TTĐB hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu.  

Trường hợp cơ sở sản xuất/cơ sở nhập khẩu bán hàng hóa cho cơ sở kinh doanh thương mại mà không phải là một bên độc lập có quy định áp dụng mức giá tính thuế tối thiểu có thể bị áp dụng trong một số trường hợp. 

3. Khấu trừ thuế TTĐB 

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB từ các nguyên liệu chịu thuế TTĐB được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc mua từ cơ sở sản xuất trong nước.  

Trường hợp người nộp thuế nộp thuế TTĐB tại cả khâu nhập khẩu và khâu bán ra, số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu được khấu trừ vào thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán ra.  

4. Thuế suất thuế TTĐB 

Luật thuế TTĐB phân loại đối tượng chịu thuế TTĐB thành hai nhóm:  

+ Hàng hóa: thuốc lá điếu, xì gà, rượu, bia, xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi, xe gắn máy, tàu bay, du thuyền, xăng, điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống, bài lá, vàng mã, hàng mã; và  

+ Dịch vụ: kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê, ca-si-nô, kinh doanh xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh đặt cược và kinh doanh gôn (golf). 

BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (theo Luật thuế TTĐB 70/2014/QH13

STT Hàng hóa, dịch vụ Thuế suất (%) 
I Hàng hóa   
1 Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá 75 
2 Rượu   
  a) Rượu từ 20 độ trở lên 65 
  b) Rượu dưới 20 độ 35 
3 Bia 65 
4 Xe ô tô dưới 24 chỗ 10 -150  
5 Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 20 
6 Tàu bay 30 
7 Du thuyền 30 
8 Xăng các loại  7 – 10 
9 Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống 10 
10 Bài lá 40 
11 Vàng mã, hàng mã 70 
II Dịch vụ   
1 Kinh doanh vũ trường 40 
2 Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê 30 
3 Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng 35 
4 Kinh doanh đặt cược 30 
5 Kinh doanh gôn 20 
6 Kinh doanh xổ số 15 

5. Ví dụ về thuế TTĐB 

Hỏi: Một cây thuốc lá điếu do công ty Thăng Long bán cho khách hàng là 55.000 

đồng bao gồm thuế GTGT là 5.000 đồng; thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với 

thuốc lá là 65%. 

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là bao nhiêu? 

Trả lời: 

Giá tinh thuế TTĐB đối với 1 cây thuốc là  

=(55.000−5.000)/(1+65%)=30.303 (VND)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *