TÀI SẢN THẾ CHẤP CÓ ĐƯỢC TRÍCH KHẤU HAO?

Doanh nghiệp, công ty bạn đang có tài sản thế chấp hoặc có nhu cầu thế chấp? Vậy TÀI SẢN THẾ CHẤP CÓ ĐƯỢC TRÍCH KHẤU HAO? Nếu có thì các quy định và điều luật đi kèm là như thế nào?

Quy định về tài sản thế chấp của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp, công ty bạn đang có tài sản thế chấp hoặc có nhu cầu thế chấp? Vậy TÀI SẢN THẾ CHẤP CÓ ĐƯỢC TRÍCH KHẤU HAO? Nếu có thì các quy định và điều luật đi kèm là như thế nào?

Quy định về tài sản thế chấp của doanh nghiệp:

Tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu phía bên đảm bảo. Trừ một số trường hợp như bảo lưu, gia hạn quyền sở hữu hay cầm giữ tài sản. Tất nhiên, tài sản thế chấp phải được xác định nghĩa là tài sản hiện có hay tài sản định hình rõ ràng trong tương lai. Giá trị nghĩa vụ được đảm bảo có thể lớn hơn hay nhỏ hơn giá trị tài sản đảm bảo. Trong đó các bên có thể tự thỏa thuận dùng một phần hay toàn bộ tài sản thế chấp. Vậy TÀI SẢN THẾ CHẤP CÓ ĐƯỢC TRÍCH KHẤU HAO?

Tài sản thế chấp có được trích khấu hao?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì 1 vài mục đích như vay mượn, ký quỹ … thì Doanh nghiệp có thể mang tài sản của mình thế chấp tại tổ chức cho vay, mượn để làm tài sản đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Tài sản thế chấp cho giao dịch đảm bảo lúc này sẽ không được giao dịch mua bán, trao đổi cho thuê, cho mướn … theo quy định tại điều 313 Bộ Luật dân sự 215. tuy nhiên xét về mặt khấu hao tài sản thì Doanh nghiệp cần tham khảo thêm ở các quy định về kế toán và thuế

Căn cứ quy định thông tư 200/2014/TT – BTC và thông tư 45/2013/TT-BTC thì Doanh nghiệp được phép khấu hao tài sản do mình đang sở hữu và đang sử dụng và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc Doanh nghiệp đem tài sản thế chấp chỉ nhằm mục đích đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay, mượn cho bên cho vay, cho mượn.

TÀI SẢN THẾ CHẤP CÓ ĐƯỢC TRÍCH KHẤU HAO

Vậy TÀI SẢN THẾ CHẤP CÓ ĐƯỢC TRÍCH KHẤU HAO? Câu trả lời là có. Đối với doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp nhỏ lẻ chưa nắm rõ quy định về khấu hao tài sản cố định như: 

– Khấu hao tài sản góp vốn và chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc định giá tài sản góp vốn?

– Khấu hao nhà cửa, đất đai hoặc nhà gắn liền trên đất?

– Khâu hao các tài sản , nhà xưởng, thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ ?

– Thời gian trích khâu hao như thế nào? Doanh nghiệp có được lựa chọn thời gian không?

– Trong thời gian tài sản ngừng hoạt động hoặc gần đây là dịch Covid bùng phát, nhiều DN phải ngừng hoạt động thì tài sản phải khấu hao như thế nào? 

Rất nhiều các quy định liên quan, Doanh nghiệp có thể liên hệ với Kế Toán Kiểm toán 3M để được giải đáp tường tận và chi tiết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *