CÁCH KIỂM TRA CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN HAY KHÔNG? 

Theo xu hướng phát triển của nền Kinh tế, việc các Doanh nghiệp sử dụng Kế toán dịch vụ cung cấp dịch vụ cho đơn vị mình ngày càng phổ biến hơn. Nhưng liệu các Doanh nghiệp đã hiểu rõ và đúng về Dịch vụ Kế toán hay chưa? Đã biết cách sàng lọc và lựa chọn Công ty Dịch vụ kế toán phù hợp hay không? Bài viết này sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm một phần nào về “Dịch vụ kế toán” nhé 

1. Dịch vụ kế toán là gì? 

Theo điểm 13 Điều 3 Luật kế toán 2015 có định nghĩa: 

“13. Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.” 

Cũng trong Luật kế toán 2015 có quy định: 

Điểm 13 Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm 

“13. Thuê cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.” 

2. Vậy điều kiện để một tổ chức có thể cung cấp dịch vụ kế toán là gì? 

Để có thể đăng ký hành nghề Dịch vụ kế toán cần đảm bảo các điều kiện trong Điều 60 Luật kế toán 2015: 

Điều 60. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; 

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề; 

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề; 

d) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ. 

2. Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; 

b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề; 

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề. 

3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; 

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề; 

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc. 

4. Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính; 

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh; 

c) Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam; 

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.” 

Trong đó: Kế toán viên hành nghề là người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật này. 

Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. 

Lưu ý: Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp siêu nhỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện Luật quản lý thuế 2019 quy định: 

Điều 150. Bổ sung một điều vào Luật Kế toán số 88/2015/QH13 

Bổ sung Điều 70a vào sau Điều 70 trong Chương IV như sau: 

Điều 70a. Cung cấp dịch vụ kế toán của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.”.” 

3. Cách kiểm tra Công ty Dịch vụ kế toán có đảm bảo điều kiện kinh doanh 

Vậy làm sao mà Doanh nghiệp có thể biết được một Công ty Dịch vụ kế toán có đảm bảo điều kiện kinh doanh và đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hay chưa? 

Hiện nay, các Công ty Dịch vụ kế toán đảm bảo điều kiện kinh doanh đều được công bố công khai trên trang của Bộ tài chính.  

Các doanh nghiệp có thể tra cứu theo các bước sau: 

Bước 1: Truy cập website http://mof.gov.vn => Kéo xuống phần chuyên mục và chọn “Kế toán Kiểm toán”. 

Bước 2: Trong phần chuyên mục “Kế toán kiểm toán” chọn “Công khai danh sách kế toán viên hành nghề và Doanh nghiệp kế toán” chọn xem “Danh sách doanh nghiệp dịch vụ kế toán đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán” đến ngày gần nhất. 

Bước 3: Kiểm tra xem Công ty Dịch vụ kế toán mình quan tâm, cần tìm hiểu đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hay không. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *