Kinh nghiệm làm HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN được thực hiện dựa trên quy định của pháp luật. Trong hợp đồng phải thể hiện rõ mục tiêu cũng như quyền và trách nhiệm của mỗi bên. Để được làm rõ hơn vấn đề này, cùng Kiểm Toán 3M theo dõi các thông tin dưới đây.

Nội dung HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN có đầy đủ các thông tin cần thiết

Bao gồm toàn bộ thông tin của khách hàng, đại diện ở Việt Nam hay đại diện đơn vị nước ngoài tại Việt Nam. Mục đích, phạm vi của dịch vụ được cụ thể và rõ ràng. Thời gian thực hiện của dịch vụ kiểm toán, hoàn thiện theo đúng thời hạn cam kết.

Cả hai bên đều có quyền và nghĩa vụ của mình, được thể hiện rõ trong hợp đồng. Mức chi phí sẽ được thỏa thuận kỹ lưỡng, đồng thời sẽ có cả hình thức báo cáo kết quả kiểm toán.

Làm HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN nhiều năm mang lại nhiều lợi ích

Sử dụng dịch vụ kiểm toán của một đơn vị trong nhiều năm liền sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nếu khách hàng có bất kỳ bổ sung nào, chỉ cần đưa ra ý kiến, Kiểm Toán 3M sẽ giúp bạn sửa đổi.

Tuy nhiên, nếu yêu cầu của khách hàng không đảm bảo, đơn vị sẽ có những ý kiến góp ý. Nếu không có sự thống nhất thì cần phải dừng hợp đồng, không được tự ý thực hiện.

Kiểm toán 3M với những kinh nghiệm về việc làm HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN. Khá tự tin trong việc cung cấp các dịch vụ đến với khách hàng. Đảm bảo khách hàng có thể hài lòng và yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại đây.

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *