Category Archives: Dịch Vụ Kế Toán

SỰ QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1. Kế toán là gì?  Kế toán là công việc ghi chép, xử lý, thu thập và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cơ sở kinh doanh tư nhân,.. Đây là bộ phận không thể thiếu, được mệnh danh là […]

CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ ĐƠN VỊ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ ĐƠN VỊ BẢO HIỂM XÃ HỘI  Căn cứ tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 01/2021/NĐ-CP có giải thích về mã đơn vị là mã số đơn vị doanh nghiệp. Ở mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số doanh nghiệp duy nhất và nó tồn tại trong suốt quá trình […]

CÔNG TÁC RÀ SOÁT SỔ KẾ TOÁN 

1. Tại sao phải rà soát sổ kế toán  Theo luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày ngày 20 tháng 11 năm 2015 và luật quản lý thuế 2019 thì công tác kiểm tra quyết toán thuế là điều bắt buộc tại các đơn vị kế toán. Và như một lẽ bình thường hiện nay thì […]

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN  

Việc đầu tiên, chúng ta cần hiểu mã số thuế cá nhân là gì? Mã số thuế cá nhân chính là mã số dành cho mỗi cá nhân, mã số này là duy nhất, nghĩa là sẽ không có hai cá nhân nào có chung một mã số thuế. Thông qua mã số thuế này […]

CÁCH TRA CỨU MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN 

Mã số thuế cá nhân là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác nhau do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. Hiện nay, trong nhiều giao dịch có yêu cầu cung cấp mã số thuế cá nhân.   Vì vậy, người […]